اتصالات پیاده شونده

اتصالات پیاده شونده | نهراب
اتصالات پیاده شونده (1)
اتصالات پیاده شونده | نهراب
اتصالات پیاده شونده (2)
اتصالات پیاده شونده | نهراب
اتصالات پیاده شونده (3)

فلنچ آداپتور و اتصالات انبساط شونده

اتصالات انبساط شونده | نهراب
اتصالات انبساط شونده
فلنج آداپتور | نهراب
فلنچ آداپتور

انواع کوپلینگ

کوپلینگ مستقیم | نهراب
کوپلینگ مستقیم
کوپلینگ انشعابی | نهراب
کوپلینگ انشعابی
کوپلینگ پله ای | نهراب
کوپلینگ پله ای
کوپلینگ دیواری | نهراب
کوپلینگ دیواری

انواع نشت بند

اتصالات انبساط شونده | نهراب
نشت بندهای لوله های مانشنی
اتصالات انبساط شونده | نهراب
نشت بندهای لوله و اتصالات

انواع اتصالات چند منظوره

فلنج اسپیگات
فلنج اسپیگات
زانو یکسر ساکت - اسپیگات | نهراب
زانو یکسر ساکت ، یکسر اسپیگات
زانو دو سر ساکت | نهراب
زانو دو سر ساکت
سه راه دو سر ساکت | نهراب
سه راه دو سر ساکت

اتصالات جوشی و فلنج دار

زانو های فابریک | نهراب
زانو های فابریک
زانو های فابریک | نهراب
زانو های فابریک بلند و کوتاه
تبدیل هم مرکز | نهراب
تبدیل هم مرکز و خارج از مرکز
سه راه | نهراب
سه راه و چهارراه برابر و نابرابر
لوگوی نهراب
شرکت نهرآب
نمایندگی اصفهان
تلفن
031-35254507
031-35227807
031-35223542
آدرس
اصفهان - بعد از سه راه رجایی - مقابل هتل نگین
ساختمان پدیده - طبقه اول - واحد یک

Created by Faraz kasiri