شیر های کشویی

شیر کشویی | نهراب
شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی | نهراب
شیر کشویی زبانه فلزی
شیر چاقویی | نهراب
شیر چاقویی

شیر های پروانه ای

شیر پروانه ای | نهراب
شیر پروانه ای فلنج دار
شیر پروانه ای | نهراب
شیر پروانه ای ویفری

شیر های یک طرفه

شیر یکطرفه | نهراب
شیر یک طرفه وزنه ای
شیر یکطرفه | نهراب
شیر یک طرفه لولایی
شیر یکصرفه | نهراب
شیر یک طرفه سوپاپی فنر دار
شیر یکصرفه | نهراب
شیر یک طرفه سوپاپی فنر دار(کوتاه)

شیر های کنترل اتوماتیک

شیر اطمینان | نهراب
شیر اطمینان (رها کننده)
شیر کنترل پمپ | نهراب
شیر کنترل پمپ
شیر فشار شکن | نهراب
شیر فشار شکن(کنترل ورودی)
شیر فشار شکن | نهراب
شیر فشار شکن
شیر کنترل سطح | نهراب
شیر کنترل سطح
شیرقطع کن | نهراب
شیر قطع کن اضطراری
شیر اطمینان | نهراب
شیر اطمینان
شیر کنترل دبی | نهراب
شیر کنترل دبی

شیر های کنترل دستی

شیر سوزنی | نهراب
شیر سوزنی
شیر هاول بانگر | نهراب
شیر هاول بانگر
شیر گلوپ سوپاپی | نهراب
شیر گلوپ سوپاپی
شیر گلوپ | نهراب
شیر گلوپ
شیر غلافی | نهراب
شیر غلافی
شیر توپی | نهراب
شیر توپی
لوگوی نهراب
شرکت نهرآب
نمایندگی اصفهان
تلفن
031-35254507
031-35227807
031-35223542
آدرس
اصفهان - بعد از سه راه رجایی - مقابل هتل نگین
ساختمان پدیده - طبقه اول - واحد یک

Created by Faraz kasiri